Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh 

Add : Số 2A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel : +84 24 3681 1428 - Fax: +84 24 3684 0172 

Email : info@khangthinh.com.vn - MSDN/QDTL/DKKD: 0100980585 -

Website: http://khangthinh.com.vn