VietnameseEnglish

DK BIKE

DK BIKE – một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và thương mại xe điện. Với hơn một thập kỷ phát triển, chúng tôi đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, trở thành một tổ chức có vị thế vững chắc, hội nhập bền vững và đầy đủ với chuỗi giá trị khu vực. Tầm nhìn của chúng tôi trong giai đoạn 2024-2034 là kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, xuất khẩu và chinh phục thị trường đa quốc gia trong ngành sản xuất và thương mại xe điện.

Liên hệ