Phụ tùng xe Suzuki GSX S150

Đánh giá:

Kết quả: 2.0/5 - (54 phiếu)

 • Giá bán:
 • Tình trạng:
  Mới
 • Xuất xứ:
  Suzuki
 • Thương hiệu:
  Suzuki

Phụ tùng xe Suzuki GSX S150

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG GIÁ ( CÓ VAT)
1 08120-60027-000 BAC DAN 190,000
2 08133-60047-000 BAC DAN 243,000
3 08211-16241-000 VONG DEM 7,000
4 09148B04034N000 BAT 13,000
5 09181-20139-000 MIENG CHEM 21,000
6 09229-03019-000 DINH TAN 17,000
7 11117-12K10-000 BULONG 23,000
8 11340-12K20-000 VO LY HOP 1,261,000
9 17920-23K00-000 BAT 39,000
10 18563-23K00-000 ONG HOI 14,000
11 25600-23K00-000 CAN DAP SO 174,000
12 26221B30A00N000 DAN HUONG LO XO CAN 12,000
13 26241-12K10-000 NHONG TRUC KHOI DONG 312,000
14 26300-23K00-000 CAN KHOI DONG 328,000
15 32920-23K40-000 BO DIEU KHIEN FI 1,890,000
16 34100-12K11-000 DONG HO KHOI DONG 1,987,000
17 35100-23KC0V000 DEN PHA 2,970,000
18 36610-23K40-000 BO DAY DIEN 2,700,000
19 37100-23K00-000 BO KHOA CO 851,000
20 37101-23860-000 BO KHOA 1,954,000
21 37152-17K00-000 BULONG 36,000
22 37200-23K10-000 BO CONG TAC TAY PHAI 467,000
23 37400-23K00-000 BO CONG TAC TAY TRAI 533,000
24 41100-23K00-000 KHUNG SUON 4,333,000
25 42100-23K00-000 CHAN CHONG GIUA 315,000
26 42241-23K00-000 LO XO 29,000
27 43532-34J00-000 NUT BIT 7,000
28 44100-23K10-YSF BINH XANG (XANH) 1,450,000
29 44100-23K30-291 BINH XANG (DEN) 1,450,000
30 44110-23K10-YZE BINH XANG (DO) 174,000
31 44179-23KA0-000 BAT 54,000
32 44189-23KA0-000 BAT 54,000
33 44200-23880-000 NAP BINH XANG 1,041,000
34 44240-10G00-000 BO VAN 429,000
35 44283-23K00-000 CAO SU DEM 111,000
36 44291-23KA0-000 OP BINH XANG GIUA 178,000
37 44292-23KA0V291 OP BINH XANG, PHAI (DEN) 332,000
38 44292-23KA0V291 OP BINH XANG, PHAI (DEN) 332,000
39 44292-23KA0VYNR OP BINH XANG, PHAI (DEN) 329,000
40 44292-23KA0VYNR OP BINH XANG, PHAI (DEN) 329,000
41 44292-23KA0-YSF OP BINH XANG, PHAI (XANH) 454,000
42 44293-23KA0V291 OP BINH XANG, TRAI (DEN) 332,000
43 44293-23KA0V291 OP BINH XANG, TRAI (DEN) 332,000
44 44293-23KA0VYNR OP BINH XANG, TRAI (DEN) 329,000
45 44293-23KA0VYNR OP BINH XANG, TRAI (DEN) 329,000
46 44293-23KA0-YSF OP BINH XANG, TRAI (XANH) 454,000
47 44434-23K00-000 ONG HOI 23,000
48 44435-23K00-000 ONG HOI 21,000
49 44436-23K00-000 ONG HOI 7,000
50 44437-23K00-000 ONG HOI 58,000
51 44514-23K00-000 VIT 5,000
52 44572-23KA0-000 CAO SU DEM 21,000
53 44884-23K00-000 CAO SU DEM 29,000
54 44885-23K00-000 CAO SU DEM 5,000
55 44891-23K00-000 BAT 17,000
56 44894-39J00-000 CAO SU DEM 10,000
57 45100-23K10-PRQ BO YEN XE 489,000
58 45550-23810-YSF HOP YEN SAU (XANH) 1,672,000
59 45550-23K00-291 HOP YEN SAU (DEN) 1,672,000
60 47121-23KA0V291 OP BINH XANG TRUOC, PHAI (DEN) 317,000
61 47121-23KA0V291 OP BINH XANG TRUOC, PHAI (DEN) 317,000
62 47121-23KA0VYZE OP BINH XANG TRUOC, PHAI (DO) 344,000
63 47121-23KA0VYZE OP BINH XANG TRUOC, PHAI (DO) 344,000
64 47121-23KA0-YSF OP BINH XANG TRUOC, PHAI (XANH) 395,000
65 47130-23KA0-000 BAT 36,000
66 47131-23KA0-000 OP BINH XANG TRUOC TRONG, PHAI 335,000
67 47141-23KA0-000 OP BINH XANG GIUA, PHAI 335,000
68 47151-23KA0-000 OP BINH XANG DUOI TRONG, PHAI 335,000
69 47160-23KA0-000 BAT 23,000
70 47221-23KA0V291 OP BINH XANG TRUOC, TRAI (DEN) 317,000
71 47221-23KA0V291 OP BINH XANG TRUOC, TRAI (DEN) 317,000
72 47221-23KA0VYZE OP BINH XANG TRUOC, TRAI (DO) 344,000
73 47221-23KA0VYZE OP BINH XANG TRUOC, TRAI (DO) 344,000
74 47221-23KA0-YSF OP BINH XANG TRUOC, TRAI (XANH) 395,000
75 47231-23KA0-000 OP BINH XANG TRUOC TRONG, TRAI 335,000
76 47241-23KA0-000 OP BINH XANG GIUA, TRAI 335,000
77 47251-23KA0-000 OP BINH XANG DUOI TRONG, TRAI 335,000
78 47260-23KA0-000 BAT 54,000
79 47311-23K00V291 OP HONG TREN, PHAI (DEN) 380,000
80 47311-23K00V291 OP HONG TREN, PHAI (DEN) 380,000
81 47311-23K00VYNR OP HONG TREN, PHAI (DEN) 376,000
82 47311-23K00VYNR OP HONG TREN, PHAI (DEN) 376,000
83 47411-23K00V291 OP HONG TREN, TRAI (DEN) 380,000
84 47411-23K00V291 OP HONG TREN, TRAI (DEN) 380,000
85 47411-23K00VYNR OP HONG TREN, TRAI (DEN) 376,000
86 47411-23K00VYNR OP HONG TREN, TRAI (DEN) 376,000
87 47511-23K00V291 OP HONG TREN, GIUA (DEN) 197,000
88 47511-23K00V291 OP HONG TREN, GIUA (DEN) 197,000
89 47511-23K00VYNR OP HONG TREN, GIUA (DEN) 196,000
90 47511-23K00VYNR OP HONG TREN, GIUA (DEN) 196,000
91 51311-23K00-000 BAT 883,000
92 51811-23KA0V291 OP DEN PHA, PHAI (DEN) 240,000
93 51811-23KA0V291 OP DEN PHA, PHAI (DEN) 240,000
94 51811-23KA0VYZE OP DEN PHA, PHAI (DO) 269,000
95 51811-23KA0VYZE OP DEN PHA, PHAI (DO) 269,000
96 51811-23KA0-YSF OP DEN PHA, PHAI (XANH) 296,000
97 51812-23KA0V291 OP DEN PHA, TRAI (DEN) 240,000
98 51812-23KA0V291 OP DEN PHA, TRAI (DEN) 240,000
99 51812-23KA0VYZE OP DEN PHA, TRAI (DO) 269,000
100 51812-23KA0VYZE OP DEN PHA, TRAI (DO) 269,000
101 51812-23KA0-YSF OP DEN PHA, TRAI (XANH) 296,000
102 51813-23KB0-000 OP DEN PHA TREN 220,000
103 51815-23KA0-000 OP DONG HO TOC DO 316,000
104 51831-30H00-000 CAO SU DEM 15,000
105 51850-23KA0-000 BAT DEN PHA 280,000
106 53111-23K00V291 DE TRUOC (DEN) 250,000
107 53111-23K00VYNR DE TRUOC (DEN) 247,000
108 53111-23K00VYNR DE TRUOC (DEN) 247,000
109 56111-23K00-000 TAY LAI 473,000
110 56211-23K00-000 BAT BAT TAY LAI 529,000
111 56272B22J00N000 HAM DOI TRONG TAY LAI 9,000
112 56276B22J00N000 DOI TRONG TAY LAI 35,000
113 56500-34J90V000 GUONG CHIEU HAU, PHAI 67,000
114 56600-34J90V000 GUONG CHIEU HAU, TRAI 67,000
115 57470-10JD0-000 BO CONG TAC LY HOP 133,000
116 57500-25G80-000 BO TAY CON 329,000
117 58200-23K00-000 DAY LY HOP 147,000
118 58300-23K00-000 DAY GA SO 1 150,000
119 58300-23K10-000 DAY GA SO 2 150,000
120 59263-23K00-000 KEP 17,000
121 59480-23K00-000 ONG DAU THANG 439,000
122 62684-40A10-000 ONG LOT 109,000
123 68000-23K60-YSF BO TEM 347,000
124 68000-23K60-YSF BO TEM 347,000
125 68000-23K70-291 BO TEM 347,000
126 68000-23K70-GTA BO TEM 347,000
127 94491-23KA0-291 OP DONG CO DUOI, PHAI (DEN) 296,000
128 94491-23KA0-YZE OP DONG CO DUOI, PHAI (DO) 296,000
129 94492-23KA0-291 OP DONG CO DUOI, TRAI (DEN) 296,000
130 94492-23KA0-YZE OP DONG CO DUOI, TRAI (DO) 296,000
131 94493-23KA0-000 OP DONG CO DUOI, GIUA 39,000
132 94580-23KA0-000 BAT 17,000
133 95700-09880-000 BO KHOA YEN 347,000
134 32920-23K40-000 BO DIEU KHIEN FI 1,890,000
135 34100-12K11-000 DONG HO KHOI DONG 1,987,000
136 35100-23KC0V000 DEN PHA 2,970,000
137 41100-23K00-000 KHUNG SUON 4,333,000
138 42100-23K00-000 CHAN CHONG GIUA 315,000
139 56500-34J90V000 GUONG CHIEU HAU, PHAI 67,000
140 56600-34J90V000 GUONG CHIEU HAU, TRAI 67,000
141 58300-23K00-000 DAY GA SO 1 150,000
142 58300-23K10-000 DAY GA SO 2 150,000
143 95700-09880-000 BO KHOA YEN 347,000

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

 • Số lượng:
 • Họ và tên:
 • Điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Ghi chú:

đặt hàng ngay - giao hàng nhanh

Lợi ích khi mua hàng tại

khangthinh.vn

 •  Chăm sóc khách hàng tận tình
 •  
 •  100% các sản phẩm chất lượng, giá tốt

sản phẩm đã xem

sản phẩm đề xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh 

Showroom 1: Postcode 11412,  Số 284 Phố Vọng  P. Phương Liệt,

                        Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

                        Điện thoại: 02438.235.235 - 0243.3639.269

Showroom 2: Postcode 12516,  Lô (1+2) GD2 KCN  Ngọc Hồi -

                        Km 14 đường Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.  

                        Điện thoại: 0243.681.1428 - Fax: 024 3684 0172 

Email : info@khangthinh.com.vn 

MSDN/QDTL/DKKD: 0100980585

Website: https://khangthinh.com.vn