Phụ tùng xe Suzuki Hayate SS, Hayate SS Fi

Đánh giá:

Kết quả: 2.0/5 - (61 phiếu)

 • Giá bán:
 • Tình trạng:
  Mới
 • Xuất xứ:
  Suzuki
 • Thương hiệu:
  Suzuki

Phụ tùng xe Suzuki Hayate SS, Hayate SS Fi

STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG GIÁ ( CÓ VAT) SỐ LƯỢNG
1 03211-0416AV000 VIT 1,800 5
2 11300-13HA0V000 BO VO MAY 3,597,000 1
3 13740-13HA0-000 VO LOC GIO 154,000 1
4 13740-13HA0V000 VO LOC GIO 61,900 1
5 13850-13H10V000 ONG THONG HOI 46,800 1
6 13881-13HA0-000 ONG GIO RA 100,400 1
7 13881-13HA0V000 ONG GIO RA 70,200 1
8 14150-13HA0V000 CO PO 101,800 1
9 14771-26F20V000 NOI PO 27,500 1
10 31156-98E00V000 O RING 5,500 5
11 41100-13H30V000 KHUNG SUON 4,356,000 1
12 18213-13H00-000 CAM BIEN OXY 1,298,000 1
13 33410-13H40V000 BOBUYN SUON 112,800 1
14 47121B13HA0NPFW OP BINH XANG, PHAI (DO) 143,000 1
15 47221B13HA0NPFW OP BINH XANG, TRAI (DO) 189,800 1
16 47311B13HA0NPFW OP BINH XANG, TRUOC (DO) 239,300 1
17 56321B13HA0NPFW OP SAU TAY LAI (DO) 264,000 1
18 11410-13H10V000 ONG DAN GIO 184,300 1
19 13111-13HA0V000 CO GOP NAP 148,500 1
20 15716-16HA0V000 ONG LOT 5,500 1
21 15891-13HB0V000 BAT TREO 4,400 5
22 17121-13HB0V000 NAP CHUP XYLANH 134,800 1
23 17131-13HB0V000 QUAT LAM MAT SO 1 39,900 1
24 01500-1016AV000 CHOT 3,300 5
25 01547-0610AV000 BULONG 1,100 5
26 01547-0612AV000 BULONG 1,100 10
27 01547-0616AV000 BULONG 1,100 5
28 01547-0620AV000 BULONG 2,200 5
29 01547-0625AV000 BULONG 2,200 5
30 01547-0630AV000 BULONG 2,200 5
31 01547-0655AV000 BULONG 2,200 5
32 01547-0660AV000 BULONG 3,300 5
33 01547-0665BV000 BULONG 8,800 5
34 01547-0675AV000 BULONG 3,300 5
35 01550-0510AV000 BULONG 2,200 5
36 01550-0612AV000 BULONG 1,100 5
37 01550-0616AV000 BULONG 1,100 5
38 01550-0635BV000 BULONG 2,200 5
39 01550-0812AV000 CHOT 2,200 5
40 01550-0816AV000 BULONG 2,200 5
41 01550-0820AV000 BULONG 2,200 5
42 01550-0830AV000 BULONG 3,300 5
43 01550-0835BV000 BULONG 9,400 5
44 01550-0845BV000 BULONG 4,400 5
45 01550-1035AV000 BULONG 5,500 5
46 02112-0512AV000 VIT 1,100 5
47 02112-0610AV000 VIT 1,100 5
48 02112-0612AV000 VIT 5,500 5
49 02112-1625AV000 VIT 2,200 5
50 02112-1625BV000 VIT 5,000 5
51 02122-0616AV000 VIT BAT CHAN BAC DAN 1,100 5
52 02122-0625AV000 VIT 1,100 5
53 02142-0510AV000 VIT 1,100 5
54 02142-0516AV000 VIT 1,100 5
55 02142-0612AV000 VIT 1,100 5
56 03211B0416AN000 VIT 5,000 1
57 03541-0416BV000 VIT 1,100 5
58 03541-0516AV000 VIT 1,100 5
59 03541-0620AV000 VIT 1,100 5
60 06111-07004-000 BI GAC CHAN 11,600 5
61 08319-3112AV000 DAI OC 11,000 5
62 08331-41409V000 PHE 11,000 5
63 11110-13H20V000 DAU XYLANH 1,383,300 1
64 11241-41H20V000 RON XYLANH 1,100 5
65 11341-13H50V000 NAP LY HOP, DEN (019) 386,400 1
66 11345-13H10V000 ONG XA NUOC 22,000 1
67 11381-13H00V000 NAP QUAT GIO ( BAC) 148,500 1
68 11414B13H10N000 ONG GIO SO 4 319,000 1
69 11416B13H10N000 KEP 26,200 1
70 11417B13H10N000 NAP DAU ONG GIO 30,300 1
71 11419B13H10N000 ONG GIO SO 3 229,700 1
72 12111-46G11-0E0 PISTON 269,500 1
73 12111-46G11-0G0 PISTON 277,800 1
74 12261-46G20-000 TRUC KHUYU, TRAI 453,800 1
75 12620-46G10-000 LY HOP DE 358,900 1
76 12951-33G11-000 TRUC KHOP CAM 210,400 1
77 13169-13H00V000 ONG GIO 23,400 1
78 13200-13H30-000 BO CHE HOA KHI 1,760,000 1
79 13341-46G00-000 KIM XANG (E-2M) 167,800 1
80 13375-88C00-000 KEP 19,300 1
81 13383-13H20-000 KIM XANG (4DN17-2) 126,500 1
82 13662-13H20-000 VIT CHINH GA 134,800 1
83 13683-13H20-000 ONG HOI 126,500 1
84 13700B13H10N000 BO LOC GIO 948,800 1
85 13780-13H10-000 LOI LOC GIO 290,200 1
86 13810-13H10-000 KHUNG BAT VO LOC GIO 34,400 1
87 13850-13H10-000 ONG THONG HOI 66,000 1
88 13892-13H10V000 ONG GIO VAO 14,300 1
89 13895-13H00V000 NAP LOC GIO 6,600 1
90 13896B13H00N000 CAO SU DEM 31,700 1
91 14319-13H20V000 ONG PO 1,023,000 1
92 14781B13HB0N000 OP ONG PO 130,700 1
93 15411-13H10-000 LOC GIO 243,400 1
94 16310-46G20V000 SEN TRUYEN DONG BOM NHOT 85,300 1
95 17131B13H10N000  NAP QUAT LAM MAT SO 1  85,300 1
96 18560-09G30V000 BO XU LY KHI THAI 148,500 1
97 18561-13H00V000 ONG HOI 27,500 1
98 18563-13H00V000 ONG HOI 22,000 1
99 18564-13H00V000 ONG HOI 8,800 1
100 18565-13H00V000 ONG HOI 2,800 5
101 18567-13H00V000 ONG HOI 34,400 1
102 18570-13H00V000 BAT BAT CANISTER 12,100 1
103 18571-13H00V000 KEP 5,300 1
104 18572-13H00V000 KEP 6,100 1
105 18573-13H00V000 KEP 3,300 5
106 18711-13H10V000 ONG HOI 30,300 1
107 18762-13H30V000 ONG HOI, VAN HUT THU 2 14,300 1
108 21120-13H50V000 PULY DAN DONG, DI DONG 104,500 1
109 21125-33G00V000 ONG LOT, PULY DAN DONG 57,800 1
110 21220-41H10V000 VO LY HOP 165,000 1
111 21240-33G01V000 PULY BI DONG DI DONG 185,700 1
112 21243-33G00V000 LO XO EP PULY BI DONG 59,200 1
113 21248-33G00V000 CHOT DINH VI 5,500 5
114 21249-33G00V000 ONG LOT 5,500 5
115 21431-33G50V000 DIA EP, PULY DAN DONG 49,500 1
116 21471-33G00V000 ONG LOT PULY BI DONG 55,000 1
117 21501-13H50V000 BO LY HOP 506,000 1
118 21650-33GB0V000 CON LAN PULY DAN DONG 20,700 6
119 24140B13H20N000 TRUC BANH SAU 584,400 1
120 24150B13H00N000 TRUC TRUNG GIAN 484,000 1
121 27601-46G20V000 DAY DAI 214,500 1
122 31156-98E00-000 RON CHI 9,900 1
123 32101-13H20V000 CUON LUA 305,300 1
124 32900-13H30-000 IC DANH LUA 1,117,900 1
125 32900B13H30N000 IC DANH LUA 1,117,900 1
126 32980-13H00V000 CAO SU DEM 8,300 1
127 33410-13H11V000 BOBINE SUON 112,800 1
128 33810-13HA0V000 DAY DIEN MO TO DE 37,200 1
129 33860-13HA0V000 DAY MASS ACCU 44,000 1
130 34100-13HA0-000 BO DONG HO TOC DO 847,000 1
131 34111-13HA0-000 VO DUOI DONG HO TOC DO 125,200 1
132 34112-13HA0-000 KIENG DONG HO TOC DO 286,000 1
133 34113-13HA0-000 TRANG TRI MAT DONG HO 57,800 1
134 34114-13HA0-000 CAO SU DEM 24,800 1
135 34120-13HA0-000 DONG HO TOC DO 654,500 1
136 34173-13HA0-000 DAY DIEN DONG HO 71,500 1
137 34186-13HA0-000 VIT 3,900 5
138 34810-13HB0V000 PHAO XANG 188,400 1
139 34910-13HB0V000 DAY CONG TO MET 71,500 1
140 35100-13HC0V000 BO DEN PHA 863,500 1
141 35121-13HC0V000 CHOA DEN PHA 489,500 1
142 35171-13HC0V000 DAY DIEN DEN PHA 93,500 1
143 35173-13HC0V000 CAO SU DUI DEN PHA 19,300 1
144 35189-13HC0V000 DAI OC 9,900 5
145 35603B13HA0N000 DEN XI NHAN SAU,RH 222,800 1
146 35604B13HA0N000 DEN XI NHAN SAU,RH 222,800 1
147 35618B13HA0N000 DAY DIEN 57,800 1
148 35633B13HA0N000 RON 13,200 1
149 35638B13HA0N000 DAY DIEN 45,400 1
150 35652B13HA0N000 KIENG DEN XI NHAN SAU,RH 42,700 1
151 35653B13HA0N000 RON 13,200 1
152 35672B13HA0N000 KIENG DEN XI-NHAN SAU LH 42,700 1
153 35710B13HA0N000 DEN LAI 369,900 1
154 35712B13HA0N000 KIENG DEN LAI 114,200 1
155 35970-13HA0V000 MIENG PHAN QUANG 17,600 1
156 36610-13HB0V000 BO DAY DIEN 555,500 1
157 36651-13HA0V000 DAY RUT 22,000 10
158 37284-13H30V000 NUT GAT CONG TAC 6,100 10
159 37285-13H30V000 NUT GAT CONG TAC 6,100 10
160 38500B13HA0N000 COI 165,000 1
161 43816-01H02V000 MIENG CHAN BI GAC CHAN 7,700 5
162 44110-13HB0V000 THUNG XANG 264,000 1
163 44210-13H00V000 NAP BINH XANG 31,700 1
164 44240-13H00V000 VAN NHIEN LIEU 82,500 1
165 44240-45F40-000 VAN 2 CHIEU 193,900 1
166 44261-41H10V000 CAO SU DEM 8,800 1
167 44271-13HB0V000 OP BINH XANG 45,400 1
168 44421B13H20N000 ONG SO 1 28,900 1
169 44422B13H10N000 ONG SO 3 31,700 1
170 44423B13H10N000 ONG XA NUOC 45,400 1
171 44424B13H20N000 ONG SO 2 28,900 1
172 44425B13H10N000 ONG HOI 22,000 1
173 44434-13H00V000 ONG HOI 33,000 1
174 44435-13H00V000 ONG HOI 16,500 1
175 44436-13H00V000 ONG HOI 24,800 1
176 44481-13H00V000 KEP 22,000 5
177 44894-13H00V000 CAO SU DEM 9,900 1
178 44895-13H00V000 CAO SU DEM 9,900 1
179 45100-13HB0V000 YEN XE 424,900 1
180 45280-13HC0V000 DAY KHOA YEN 44,000 1
181 47121B13HA0NPM6 OP BINH XANG 182,900 1
182 47131-13HA0V395 OP HONG PHAI, DUOI, BAC 148,500 1
183 47131-13HA0VW9D OP HONG PHAI,DUOI,NAU 148,500 1
184 47131-13HA0VYNR OP HONG PHAI,DUOI,DEN 148,500 1
185 47131-13HA0VYTB OP HONG PHAI,DUOI,DO 148,500 1
186 47131-13HA0VYUH OP HONG PHAI,DUOI ,TRANG 148,500 1
187 47141B13HA0N000 OP DEN XI-NHAN SAU,PHAI 57,800 1
188 47191B13HA0N000 BAT BAT DEN LAI 90,800 1
189 47221B13HA0NPM6 OP BINH XANG 189,800 1
190 47231-13HA0V395 OP HONG TRAI, DUOI, BAC 148,500 1
191 47231-13HA0VW9D OP HONG DUOI TRAI  (NAU) 148,500 1
192 47231-13HA0VYNR OP HONG DUOI TRAI (DEN) 148,500 1
193 47231-13HA0VYTB OP HONG DUOI TRAI (DO) 148,500 1
194 47231-13HA0VYUH OP HONG TRAI,DUOI,TRANG 148,500 1
195 47241-13HA0V000 OP DEN XI NHAN SAU,LH 24,800 1
196 47311B13HA0NPM6 OP DUOI 236,500 1
197 47321-13HA0V000 OP DEN LAI 35,800 1
198 47433-13H10V291 NAP CHE 6,600 1
199 48111-13HA0VW9D BUNG TRUOC - NAU 233,800 1
200 48111-13HA0VYNR BUNG TRUOC DEN 222,800 1
201 48111-13HA0VYTB BUNG TRUOC, DO 222,800 1
202 48111-13HA0VYUH BUNG TRUOC TRANG  222,800 1
203 48121-13HB0V000 LOT CHAN 38,500 1
204 48122-13HB0V000 LOT CHAN 41,300 1
205 48137-13HA0V291 BUNG DUOI,TRUOC  (DEN) 50,900 1
206 48138B13HA0N291 BUNG DUOI,SAU 264,000 1
207 48150B13HA0N000 BAT BAT BUNG 231,000 1
208 51103-13H50V019 PHUOC TRUOC PHAI (DEN) 426,300 1
209 51103-13H50V20H PHUOC TRUOC PHAI (BAC) 426,300 1
210 51103-13H70V019 PHUOC TRUOC PHAI (DEN) 544,500 1
211 51103-13H70V20H PHUOC TRUOC PHAI (BAC) 544,500 1
212 51104-13H50V019 PHUOC TRUOC TRAI (DEN) 426,300 1
213 51104-13H50V20H PHUOC TRUOC TRAI (BAC) 426,300 1
214 51110-13H50V000 ONG PHUOC TRONG TRAI 228,300 1
215 51130-13H50V019 ONG PHUOC NGOAI, PHAI (DEN) 195,300 1
216 51130-13H50V20H ONG PHUOC NGOAI, PHAI (BAC) 193,900 1
217 51130-13H70V019 ONG PHUOC NGOAI, PHAI (DEN) 195,300 1
218 51130-13H70V20H ONG PHUOC NGOAI, PHAI (BAC) 195,300 1
219 51140-13H50V019 ONG PHUOC NGOAI, TRAI (DEN) 188,400 1
220 51140-13H50V20H ONG PHUOC NGOAI, TRAI (BAC) 200,800 1
221 51156-13H50V000 PHE GAI 5,500 1
222 51171-13H50V000 LO XO 19,300 1
223 51181-13H50V000 RON CHI 2,800 1
224 51351-13H50V000 BULONG BIT 31,700 1
225 51410-13H50V019 CHANG BA 716,400 1
226 51451-13H50V000 BULONG 6,600 1
227 51622-13H50V000 CHEN CO 44,000 1
228 51875-45H00V000 VIT 2,200 5
229 54111-13H30V000 MAM TRUOC 1,046,400 1
230 54111-13H40VALU MAM TRUOC ( DUONG VIEN TRANG) 990,000 1
231 54600-13H20-000 BO NHONG CONG TO MET 240,700 1
232 56110-13HC0V000 TAY LAI 251,700 1
233 56316B13HA0N000 VIT 19,300 1
234 56321B13HA0N291 OP TAY LAI SAU 251,700 1
235 56352-07H10V000 CAO SU DEM 30,300 5
236 57300-41HC0V000 CUM TAY THANG PHAI 50,900 1
237 57421-41HC0V000 TAY THANG PHAI 38,500 1
238 57433-09F00V000 DAI OC 6,600 5
239 57460-17C01V000 CONG TAC BAO THANG 48,200 1
240 57470-10J20V000 CONG TAC BAO THANG 20,700 1
241 57511-13H00V000 BAT GIU TAY THANG 115,500 1
242 58300-13HC0V000 DAY GA 158,200 1
243 58410-13HC0V000 DAY KHOI DONG 110,000 1
244 58510-13HC0V000 DAY THANG SAU 103,200 1
245 58620-13H00V000 DAN HUONG 38,500 1
246 59100-13H50V000 BO THANG TRUOC 129,300 1
247 59100-41HE0V000 ` 643,500 1
248 59107-38F00V000 CUPPEN 28,900 1
249 59115-41HA0V000 LO XO BO THANG 45,400 1
250 59133-41HA0V000 MIENG KHOA 30,300 1
251 59146-21E10V000 NUT BIT 46,800 1
252 59211-09G80V000 DIA THANG TRUOC 343,800 1
253 59218-09G10V000 BULONG 8,800 5
254 59260-13H10V000 KEP 19,300 1
255 59270-13H00V000 KEP 15,400 1
256 59345-41HA0V000 CHOT 39,900 1
257 59351-41HA0V000 GA TREO 115,500 1
258 59388-41HA0V000 DAI OC 28,900 1
259 59480-13H40V000 ONG DAU THANG 187,000 1
260 59611-36500V000 PISTON THANG 93,500 1
261 59664-23F00V000 MIENG BAO VE 7,200 1
262 59671-27C00V000 BAT TREO 15,400 1
263 59675-06F10V000 BULONG 4,400 1
264 59689-49300V000 VIT 14,300 1
265 61111-13H30-13L GAP SAU 390,500 1
266 62100-13H50V019 GIAM SOC SAU 374,000 1
267 63111-13HB0V000 DE SAU,TREN 82,500 1
268 63111B13HA0N000 CHAN BUN SAU 397,400 1
269 63112-13HA0V000 DE SAU,DUOI 9,900 1
270 02142-0620AV000 VIT 2,200 5
271 11110-13H30V000 DAU XI-LANH 1,248,500 1
272 11171-13H10V000 NAP DAU XYLANH 165,000 1
273 13128-13H00-000 RON 45,400 1
274 13295-16HA0-000 RON CHI 27,500 1
275 13400-13HA0-000 BO GA 2,429,700 1
276 13420-16HA0-000 CONG TAC TU 957,000 1
277 13425-33G00-000 RON CHI 15,400 1
278 13601-13G00-000 VIT 12,100 1
279 13640-32G00-000 CAM BIEN NHIET DO D/C 581,700 1
280 13700-13HB0-000 BO LOC GIO 1,028,500 1
281 13780-13HA0-000 LOI LOC GIO 187,000 1
282 13780-13HA0V000 LOI LOC GIO 68,800 1
283 13892-13H20V000 ONG GIO VAO 11,000 1
284 13896-13H10-000 CAO SU DEM 6,600 1
285 14310-13HA0-000 THAN PO 3,779,900 1
286 14310-13HD0V000 ONG PO 1,075,300 1
287 14771-26F10-000 NOI PO 79,800 1
288 15410-13H10-000 LOC XANG 280,500 1
289 15710-13HA0-000 KIM PHUN 1,908,500 1
290 15713-32G10V000 CAO SU 5,500 1
291 15714-13HA0V000 BAT BAT KIM PHUN 11,000 1
292 15715-32G00-000 RON, CAO SU 38,500 1
293 15811-13HA0-000 ONG XANG 244,800 1
294 15812-13HA0-000 ONG XANG 166,400 1
295 15813-13HA0-000 ONG XANG 79,800 1
296 15814-13HB0-000 ONG XANG 291,500 1
297 15815-13HA0-000 ONG XANG 244,800 1
298 15831-32G10-000 CO NOI 3 NGA 152,700 1
299 17117-41H30V000 RON LAM KIN QUAT LAM MAT 5,500 5
300 32101-13H40V000 CUON LUA 599,500 1
301 32102-13H40V000 ROTOR MAM LUA 496,400 1
302 32800-19B11V000 BO CHINH LUU 870,400 1
303 32920-13H10-000 BO DIEU KHIEN 2,180,800 1
304 32929-13H00-000 TEM FI 7,700 1
305 32980-13G00V000 CAO SU DEM 23,400 1
306 33510-16H10-000 NAP CHUP BUGI 121,000 1
307 33541-13H00V000 CAO SU NAP BUGI 6,600 5
308 33810-13HB0V000 DAY DIEN MO TO DE 451,000 1
309 33860-13HB0V000 DAY MASS ACCU 599,500 1
310 33960-06G10V000 CAM BIEN 331,400 1
311 34100-13HC0-000 BO DONG HO TOC DO 847,000 1
312 34120-13HC0-000 DONG HO TOC DO 566,500 1
313 34173-13HB0-000 DAY DIEN DONG HO 74,300 1
314 36610-13HD0V000 BO DAY DIEN 1,247,200 1
315 36672-13H00V000 BAT DAN DAY DIEN 9,900 1
316 37400-13H40V000 CONG TAC 266,800 1
317 38500-13HA0V000 COI XE 86,700 1
318 43611-37H00V000 GAC CHAN PHAI 33,000 1
319 43621-37H00V000 GAC CHAN TRAI 33,000 1
320 43811-13H30V019 GIA BAT GAC CHAN PHAI 104,500 1
321 43821-13H40V019 GIA BAT GAC CHAN TRAI 108,700 1
322 44110-13HC0V000 THUNG XANG 518,400 1
323 44322-41H00-000 LOC XANG 35,800 1
324 44423-13H30V000 ONG DAY 50,900 1
325 46211-13H10V20H TAY NAM SAU 209,000 1
326 47121B13HA0N291 OP BINH XANG, RH (DEN) 189,800 1
327 47141-13HB0V000 OP DEN XI NHAN SAU,RH 31,700 1
328 47221B13HA0N291 OP BINH XANG, LH (DEN) 189,800 1
329 47311B13HA0N291 OP TRUOC BINH XANG (DEN) 236,500 1
330 48150-13HB0V000 BAT BAT BUNG TRUOC 137,500 1
331 56321B13HA0NPM6 OP TAY LAI SAU (XANH) 259,900 1
332 56325-13HA0V000 NAP, OP TAY LAI 6,600 1
333 61111-13H20-000 GAP SAU 990,000 1
334 61111-13H20-019 GAP SAU - DEN 1,020,300 1
335 62100-13H50V019 GIAM SOC SAU 374,000 1
336 63254-41H00V000 BAT GIU - IC 27,500 1
337 58510-13H20V000 DAY THANG SAU 79,800 1

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

 • Số lượng:
 • Họ và tên:
 • Điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Ghi chú:

đặt hàng ngay - giao hàng nhanh

Lợi ích khi mua hàng tại

khangthinh.vn

 •  Chăm sóc khách hàng tận tình
 •  
 •  100% các sản phẩm chất lượng, giá tốt

sản phẩm đề xuất

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh 

Showroom 1: Postcode 11412,  Số 284 Phố Vọng  P. Phương Liệt,

                        Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

                        Điện thoại: 02438.235.235 - 0243.3639.269

Showroom 2: Postcode 12516,  Lô (1+2) GD2 KCN  Ngọc Hồi -

                        Km 14 đường Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.  

                        Điện thoại: 0243.681.1428 - Fax: 024 3684 0172 

Email : info@khangthinh.com.vn 

MSDN/QDTL/DKKD: 0100980585

Website: https://khangthinh.com.vn