1. Kiểm tra nhằm đảm bảo Cửa hàng mà bạn mua xe là Đại lý ủy quyền của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki.
  2. Đọc kỹ Điều lệ bảo hành.
  3. Khách hàng phải thực hiện bảo dưỡng đầy đủ  sử dụng xe đúng cáchphải tuân thủ theo những hướng dẫn trong Sách Hướng Dẫn Sử Dụng.
  4. Trong thời gian bảo hành, khách hàng có quyền đem xe đến bất kỳ Đại lý ủy quyền nào của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki để yêu cầu thực hiện công việc bảo hành và bảo dưỡng miễn phí.
  5. Xuất trình sổ bảo hành này mỗi khi bạn đưa xe đến Đại lý để tiếp nhận các dịch vụ hậu mãi.
  6. Kiểm tra nhằm đảm bảo Đại lý thực hiện đúng và đầy đủ các công việc bảo dưỡng cho chiếc xe bạn.